Vem är jag som drabbats av utmattningssyndrom?

Självbiografi

Skriven av mig Maria Andersson #levmer2.0

Alla fotografier är tagna av mig.

Min debutbok handlar om psykisk ohälsa. Hur det känns att uppleva vår tids främsta folksjukdom. Allt fler människor drabbas i vårt stressamhälle. Boken bygger på en kvalitativ studie med fokus på tankar, känslor och upplevelser om hur det känns att vara drabbad av denna sjukdom.

Min bok har varit min största hjälp i hela min självläkningsprocess. Att skriva gav mig ett lugn mitt i allt kaos.

Varje kapitel inleds med mina tankar, känslor och upplevelser av denna sjukdom. Sedan kommer resultatet av min studie. En enkätundersökning på 13 frågor som 665 deltagare har svarat på. Målgruppen var personer som drabbats av utmattningssyndrom.

Min förhoppning är att genom min studie, som har fokus på måendet, öka förståelsen och medvetenheten för hur det känns att vara drabbad av denna sjukdom. Studien har genomförts genom en enkätundersökning där målgruppen är personer som själva är drabbade. För att få en förståelse är det självklart att alla de människor som är drabbade får göra sina röster hörda, det är ju vi som verkligen vet. Samhället måste få veta! Samhället behöver få kunskap för att vi drabbade ska kunna få rätt vård och bli friska.

Jag vill även genom min bok, förebygga farlig stress (långvarig stress utan återhämtning) och förhindra att de som är på väg att insjukna får hjälp/ söker hjälp i tid! Att verkligen lyssna på alla varningssignaler kroppen sänder ut. Ingen vill hamna i denna sjukdom! Känner man sig i riskzonen - läs min bok och få kunskap och förståelse om denna sjukdom. Lär dig att lyssna på din kropp och stoppa i tid när symtomen visar sig!

100,00 kr
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång